Léif Elteren, léif Schüler,

Ech begréissen Iech häerzlech op der Websäit vum Nordstad-Lycée zu Dikrech. Op eisem Site fannt Dir eis Offre Scolaire, eis Projeten, an déi ausserschoulesch Aktivitéiten déi mir proposéieren.

Als nei Direktesch vum Nordstad-Lycée, sinn ech houfreg eisen “klengen” Lycée ze féieren, an dem alles gemaach gëtt fir eng qualitativ héichwäerteg Ausbildung a Betreiung unzebidden. Eis pädagogesch, edukativ, administrativ an technesch Equippen engagéieren sech fir den Erfolleg vun all de Schüler, andeems si en adequat Aarbechtsklima schafen.

Eis Schoul empfänkt all Joers ëm di 600 Schüler aus all de Regimmen, an och Schüler aus verschiddenen Beruffsklassen.

Vue dat net all Schüler déi selwecht Erwaardungen oder di selwecht Viraussetzungen hunn, mussen si och ënnerschiddlech ënnerstëtzt ginn. Duerfir bidde mir e grousse Choix un Optiounen fir all hier Besoinen un. Als Beispill kënne mir, den Tutorat fir all Klass, den Appui intensiv, di professionell Ënnerstëtzung vum SePAS oder d’Betreiung vun eisem Foyer Scolaire uginn.

Am Nordstad-Lycée wësse mir, dass all Kand säin eegent Potenzial huet. Eist Ziel ass et, him d’Méiglechkeet ze ginn dëst Potenzial z’erkennen an z’entwéckelen. Eisen Enseignement esouwuel wéi eis Infrastruktur si béid Atouts’en fir all Kand ze hëllefen säi Wee ze fannen.

D’Schouljoer 2018-2019 entsprécht den Ufang vun enger neier Etapp an der jonker Geschicht vun eiser Schoul. Nodeems mir eisen 10ten Anniversaire 2017 gefeiert hunn, wäerte mir eist ganzt Engagement asetzen, fir dass déi nächst 10 Joer genee esou eenzegaarteg ginn.

Ech wënschen Iech e ganzt gutt Schouljoer.

FRANCISCA ROCHA
Direktesch vum Nordstad-Lycée zu Dikrech

Chers parents, chers élèves,

Permettez-moi de vous souhaiter la bienvenue sur le site Internet du Nordstad-Lycée de Diekirch. En le parcourant, vous découvrirez notre offre scolaire, nos projets, ainsi que les activités périscolaires que nous proposons.

En tant que nouvelle directrice du Nordstad-Lycée, je suis fière de diriger un lycée à « taille humaine » dans lequel tout est mis en œuvre pour proposer un enseignement et un encadrement de qualité. Les équipes pédagogiques, éducatives, administratives et techniques ont à cœur de permettre à chaque élève de réussir en établissant un climat propice au travail.

Notre établissement accueille chaque année quelque 600 élèves de tous les ordres d’enseignement, ainsi que des élèves de certaines classes professionnelles.

Tous les élèves n’ayant pas les mêmes attentes ni les mêmes difficultés, ils doivent être soutenus différemment. C’est pourquoi nous proposons un large éventail d’options pour répondre à tous leurs besoins. Citons par exemple le tutorat pour chaque classe, les cours d’appui intensifs, le soutien professionnel de l’équipe du SePAS ou encore l’encadrement de notre Foyer Scolaire.

Au Nordstad-Lycée, nous savons que chaque enfant a son propre potentiel et notre objectif est de le lui faire découvrir et de le développer. Notre enseignement et notre infrastructure sont autant d’atouts pour l’aider à trouver sa voie.

L’année scolaire 2018-2019 correspond à une nouvelle page dans la jeune histoire de notre lycée. Après avoir fêté nos dix années d’existence en 2017, nous nous engageons à tout faire pour rendre les dix prochaines années tout aussi uniques.

Je vous souhaite une très bonne année scolaire.

FRANCISCA ROCHA

Directrice du Nordstad-Lycée de Diekirch